Termeni și condiții

1. DEFINIRE TERMENI

Art. 1.1. Prezentul document conţine termenii şi condiţiile de utilizare a serviciilor oferite de SC Yourz Solutions SRL prin intermediul www.webyouridea.ro, denumit în continuare WEBSITE.

Art. 1.2. Conform reglementărilor Legii Nr. 365/2002 privind comerţul electronic şi a OG 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanţă, aceşti termeni şi condiţii ce urmează să fie prezentaţi au valoare de contract;

Art. 1.3. SC Yourz Solutions SRL va fi în continuare denumită YOURZ şi se defineşte cu următoarele date: CIF: RO32269121, Nr. ORC: J10/744/20.09.2013, Adresă: Str. Obor, bl. 2D, etaj 1, ap. 2, localitatea Buzău, BUZĂU - ROMÂNIA, adresa de e-mail contact@yourz.ro.

 1. UTLIZATOR - persoana fizică ce vizitează WEBSITE-ul, dar nu a plasat o comandă a serviciilor YOURZ;
 2. CLIENT - persoana fizică sau juridică ce iniţiază şi/sau finalizează o comandă pe WEBSITE;
 3. COMANDA - cerere adresată YOURZ de către o persoană fizică sau juridică prin care se solicita serviciile prezentate pe WEBSITE.
 4. SERVICII – orice serviciu descris şi disponibil pentru vânzare pe WEBSITE;
 5. CONT - contul online pe care îl poate face un UTLIZATOR sau un CLIENT. În CONT CLIENT fiecare CLIENT își poate modifica și controla datele personale.

 Art. 1.4. Note introductive

 1. YOURZ îşi rezerva dreptul să modifice prezentul document, fără o notificare în prealabil.
 2. Modificarea prezentului document nu atrage automat schimbarea contractelor şi parteneriatele în curs la momentul respectiv, nici nu atrage suspendarea serviciilor şi nici încetarea plăţilor serviciilor furnizate de YOURZ.
 3. Prezentul document are rol de contract între YOURZ şi clienţii acestuia și reglementează termenii și condițiile de prestare a serviciilor și a WEBSITE-ului.
 4. Acceptarea prezentelor termeni şi condiţii este sunt obligatorie pentru toţi clienţii YOURZ, fără excepţie.
 5. Acest WEBSITE vă este oferit „aşa cum este” şi „aşa cum este pus la dispoziţie”. Ne rezervăm dreptul de a restricţiona, suspendă sau înceta, fără notificare prealabilă, în orice moment, accesul dumneavoastră la acest WEBSITE sau la orice secţiune sau parte a acestuia. Termenii „www.webyouridea.ro”, „eu”, „a/al/ai/ale noastră/nostru/noştri/noastre” şi brandurile/mărcile care apar pe acest site se referă la YOURZ şi la oricare dintre companiile afiliate acestuia, după cum o cere contextul. „Voi/Dumneavoastră” se referă la orice persoană care accesează şi/sau foloseşte acest WEBSITE.

 2. SERVICII – COMENZI ŞI PLĂTI

Art. 2.1. Serviciile YOURZ disponibile pentru cumpărare online pe WEBSITE sunt:
 • SERVICII de Share hosting - Găzduire Web;
 • SERVICII de închiriere de servere dedicate;
 • SERVICII de închiriere de servere VPS;
 • SERVICII de înregistrare/reînnoire/transfer domenii;
 • SERVICII de email profesional - management al emailurilor prin aplicatia OX App Suite;
 • SERVICII de website builder - creare de website-uri prin aplicația Weebly
Art.2.2. Orice comandă se va face online pe pagină web YOURZ https://www.webyouridea.ro/cart.php. Clienţii se obligă să introducă în formular date complete, corecte şi conforme cu realitatea. Înregistrarea domeniilor se realizează în concordanţă cu legile în vigoare. YOURZ nu poate fi trasă la răspundere sub nicio formă pentru neplăceri cauzate de furnizarea de către clienţi a unor informaţii incorecte sau incomplete.

Art. 2.3 După finalizarea comenzii se trimite în mod automat CLIENTULUI o factură proformă către adresa de email introdusă în formular. Factura proformă conţine toate informaţiile necesare efectuării platii şi este disponibilă în CONT CLIENT. Factura proformă nu are valoare fiscală.

Art. 2.4. CLIENTUL este de acord să achite contravaloarea serviciilor noastre în avans pentru perioada de timp în care acestea sunt furnizate.
Art. 2.5. Toate facturile proforme se vor trimite prin email. CLIENȚII trebuie să achite contravaloarea facturii în avans la începutul fiecărei perioade de plată, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii proforme.

Art. 2.6. După efectuării platii şi încasarea banilor se emite Factura Fiscală.

Art. 2.7. Facturile Fiscale sunt trimise exclusiv prin e-mail, în format PDF. Semnarea şi stampilarea Facturilor Fiscale nu sunt obligatorii conform Art. 155 Cod Fiscal, alineatul 6 (http://codfiscal.money.ro/art-155-facturarea/).

Art. 2.8. YOURZ recomandă confirmarea plăţilor prin trimiterea unei copii a instrumentului de plată ce atestă acest lucru prin e-mail la financiar@yourz.ro beneficiază de serviciile YOURZ în maxim 2 zile de la confirmarea plăţii în funcție de tipul serviciului:
 
Nume Serviciu Mod Validare Plată Disponibilitate de la validarea plății  Observații

Share hosting - Găzduire Web

Automată de sistem Între 30 sec si 2 min -

Servere Dedicate cu preț până în 30 euro 

Automată de sistem Între 2 min si 5 min depinde de tipul serverului

Servere Dedicate cu preț peste 30 euro

Manuală de către operator Între 15 min si 2 ore depinde de tipul serverului

Servere VPS cu preț până în 30 euro 

Automată de sistem Între 30 sec si 2 min -

Servere VPS cu preț peste 30 euro 

Manuală de către operator Între 15 min si 2 ore -

Înregistrare domenii

Automată de sistem Între 30 sec si 2 zile depinde de sincronizare datelor DNS la nivel global 

Reînnoire domenii 

Automată de sistem Între 2 si 30 sec -

Transfer domenii

Automată de sistem Între 30 sec si 2 zile depinde de sincronizare datelor DNS la nivel global 

Email Profesional

Automată de sistem Între 30 sec si 2 min -

WEBSITE Builder

Automată de sistem Între 30 sec si 2 min -
 
 
Art. 2.9. Suspendarea - Ne rezervăm dreptul de a suspenda orice CONT de găzduire după trecerea a 15(cincisprezece) zile de la data scadentei de plată a facturii proformă dacă plata nu a fost efectuată. Pentru serverele VPS şi serverele dedicate serviciile se suspendă în 3(trei) zile de la data scadenta a facturii proformă, dacă plata nu a fost recepţionată. Orice prelungire a termenului de plată este la discreţia noastră.

Art. 2.10. Ştergerea Contului - Ne rezervăm dreptul de a şterge definitiv toate datele conturilor de găzduire după trecerea a 20(douazeci) zile calendaristice de la data scadenta a facturii proformă dacă plata nu a fost efectuată. Pentru serverele VPS şi serverele dedicate datele sunt şterse în 3(trei) zile calendaristice de la data scadentă a facturii proformă, dacă plata nu a fost recepţionată. Orice prelungire a acestor termeni este la discreţia noastră.

Art. 2.11. YOURZ va transmite toate informaţiile CLIENȚIILOR pe adresa de email introdusă de fiecare CLIENT în formular. YOURZ nu este responsabil pentru erorile sau de imposibilitatea de comunicare cu CLIENȚII dacă adresa de email introdusă de aceştia nu este funcţională şi/sau accesibilă de clienţi. Echipa YOURZ poate fi contactată la adresa contact@yourz.ro


3. SERVICII – PREZENTARE, UTILIZARE, RESTRICŢII

Art. 3.1. Serviciile oferite de către YOURZ vor fi utilizate numai scopuri legale. Orice activităţi ce pot fi considerate ilegale sunt strict interzise.

Art. 3.2. YOURZ îşi rezervă dreptul să şteargă sau să blocheze accesul la conţinutul de pe WEBSITE sau de pe server fără o notificare prealabilă. Dreptul de utilizare a serviciilor YOURZ va fi restabilit după intrarea în legalitate a posesorului contului.

Art. 3.3. În cazul în care un CONT revândut încalca prevederile din acest document, ne rezervăm dreptul de a suspenda acest CONT fără a informa în prealabil pe reseller. UTLIZATOR-ul final nu va fi contactat de către noi, urmând ca resellerul (clientul YOURZ) să fie informat asupra faptelor şi motivelor noastre.

Art. 3.4. Serverele noastre nu vor fi utilizate sub nicio formă şi în nicio circumstanţă pentru transmiterea, stocarea sau publicarea de materiale ilegale (conform legislaţiei din România, Uniunea Europeană şi S.U.A.). Materialele ilegale includ, dar nu sunt limitate la:
 1. Încălcarea unui drept de autor sau al oricărui alt drept al oricărui terţ;
 2. Materiale protejate de secrete de marcă sau de vreun alt statut;
 3. Ameninţări, abuz, hărţuire, declaraţii calomnioase;
 4. Materiale menite să încurajeze sentimentul de ură sau discriminare;
 5. Conţinut pentru adulţi, nuditate, pornografie, orice imagine sau text cu conţinut sexual sau obscen;
 6. Promovarea de activităţi ilegale (hacking, cracking, warez, etc);
 7. Informaţii sau software despre sau conţinând orice tip de viruşi sau troieni;
 8. Colectarea de informaţii personale pentru utilizarea în scopuri ilegale;
 9. Orice conţinut considerat de noi ca fiind dăunător sau ilegal.

 Art. 3.5. Trimiterea de mesaje e-mail în masă se referă la mesajele trimise către un număr mare de adrese e-mail (o singură dată sau în mod regulat). Trimiterea de mesaje în masă trebuie să respecte legile internaţionale şi româneşti în vigoare. Necunoaşterea legilor nu exonerează (absolvă) pe nimeni de răspundere. Astfel de campanii pot fi operate doar cu liste e-mail în care persoanele se înscriu personal pentru a primi astfel de mesaje (prin acceptul expres/opt-in) iar în toate mesajele trebuie publicată procedura de retragere din liste. Orice reclamaţie primită în acest sens va fi investigată şi se vor lua măsurile ce se impun. Ce trebuie ştiut şi respectat la trimiterea mesajelor e-mail în masă:

 1. Trimiterea de mesaje e-mail în masă trebuie făcută printr-un script ce foloseşte conectarea SMTP;
 2. Folosirea sendmail din CGI sau PHP "mail () " este interzisă pentru trimiterea de mesaje e-mail în masă;
 3. Adresele trecute la Return-path:, From:, Reply-To: trebuie să funcţioneze şi să aibă alocat spaţiu suficient;
 4. Trimiteţi mesaje doar persoanelor care şi-au dat acordul expres de a primii mesaje prin e-mail;
 5. Includeţi în fiecare e-mail trimis datele complete şi adevărate de identificare a expeditorului;
 6. Includeţi în fiecare e-mail posibilitatea de a renunţa la primirea de mesaje e-mail, ce trebuie şi respectată;
 7. Listele de adrese e-mail trebuie menţinute la zi, asiguraţi-vă că aveţi resursele de face acest lucru.
 NOTĂ: Orice sesizare primită în acest sens şi confirmată va duce la suspendarea imediată a contului respectiv fără o anunţare în prealabil a deţinătorului contului de găzduire sau a resellerului.

 Art. 3.6. Trimiterea de mesaje comerciale nesolicitate (SPAM) pentru promovarea oricărui site utilizând serverele noastre sau prin alte servere pentru promovarea oricărui site găzduit pe serverele noastre va avea ca şi consecinţă suspendarea sau anularea contului de găzduire al clientului, fără drept la ramburs. Pot fi operate liste email în condiţiile în care persoanele se înscriu pentru a primi mesaje prin metode "opt-in" şi se publică în toate mesajele procedura de retragere din liste. Orice reclamaţie primită în acest sens va fi investigată şi se vor lua măsurile ce se impun. Un mesaj poate fi considerat SPAM chiar dacă:

 1. Are trecută fraza "Acest e-mail nu poate fi considerat SPAM..." sau alte fraze asemănătoare;
 2. Datele de identificare a expeditorului sunt incomplete sau incorecte;
 3. Nu puteţi demonstra că o anumită persoană a fost de acord să primească mesaje e-mail de la dvs;
 4. Procedura de retragere (opt-out) din baza de e-mailuri nu funcţionează;
 5. Folosiţi liste de e-mail cumpărate (chiar şi cu factura!) sau primite la schimb;
 6. Mesajul e-mail este trimis de pe alt server.
 NOTĂ: Orice sesizare primită în acest sens şi confirmată va duce la suspendarea imediată a contului respectiv fără o anunţare în prealabil a deţinătorului contului de hosting sau resellerului.

 Art. 3.7. Folosirea form-urilor online pentru expedierea de e-mailuri se face doar prin scripturi securizate la care accesul este restricţionat de parolă sau sisteme anti robot. Nerespectarea acestor prevederi duce la dezactivarea scripturilor sau suspendarea contului.

Art. 3.8. Pornografia sau orice alte materiale cu conţinut sexual sau obscen, link-uri având legătură cu pornografia sunt interzise pe serverele noastre. YOURZ îşi rezerva dreptul de a decide ceea ce priveşte legalitatea acestor site-uri.

Art. 3.9. Nu este permisă utilizarea următoarelor scripturi pe serverele noastre:
 1. Scripturi pentru proxy sau IRC;
 2. Scripturi pentru Torrent Tracker sau fişiere Torrent;
 3. Scripturi pentru Top-uri sau Statistici;
 4. PhpShell şi scripturi similare pentru executarea de comenzi;
 5. Scripturi de tipul FormMail;
 6. Chat room-uri;
 7. Scripturi (comerciale sau necomerciale) ce conţin găuri de securitate cunoscute;
 8. Scripturi comerciale (plătite sau gratuite) neactualizate la ultima versiune disponibilă.
Art. 3.10. Serviciile disponibile pentru cumpărare online pe WEBSITE sunt SERVICII de găzduire (hosting), închiriere de servere dedicate şi servere VPS, înregistrare/reînnoire/transfer domenii.

Art. 3.11. Plata pentru aceste SERVICII se poate face online, cu carduri VISA şi MASTERCARD, sau prin transfer bancar.

Art. 3.12. Preţurile pentru serviciile YOURZ sunt afişate în lei şi nu includ TVA. TVA-ul se va aplica în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 3.13 CLIENTUL își poate administra SERVICIILE achiționate in CONTUL DE CLIENT https://webyouridea.ro/clientarea.php. YOURZ se pune la dispoziția CLIENTULUI pentru a răspunde întrebarilor legate de administrarea SERVICIILOR prin sistemul de tichete, chat online sau prin corespondentă la adresa de email contact@yourz.ro.

4. POLITICA DE RETUR (GARANŢII ŞI RETURNAREA BANILOR)


Art. 4.1. Ramburasarea este oferită ca modalitate de returnare a baniilor pentru clienții care doresc sa testeze anumite serviciile si nu sunt multumiți de acestea. Serviciiile care sunt eligibile pentru ramburasare sunt mentionate în tabelul de mai jos. Este important ca la efectuarea comenzii clientul sa platească serviciul doar pentru o lună, o perioadă mai mare face serviciul neeligibil pentru rambursare. Clienţii sunt rugaţi să solicite acest lucru printr-un email către clientarea@yourz.ro în 20 de zile de la activarea serviciului. Mesajul trebuie să conţină datele de identificare ale clientului, motivele pentru care solicită returnarea banilor, precum şi informaţiile necesare efectuării acestei operaţiuni. Plata sumei va fi făcută în termen de 30 de zile de la data primirii cererii de rambursare.

Nume Serviciu Eligibil pentru ramsursare Observații

Share hosting - Găzduire Web

DA  Doar în prima luna considerată de probă

Servere Dedicate 

NU -

Servere VPS

NU -

Înregistrare domenii

NU -

Reînnoire domenii 

NU -

Transfer domenii

NU -

Email Profesional

NU -

WEBSITE Builder

NU -
 
Art. 4.2. Garanţia de rambursare nu se aplică dacă un CONT de găzduire care a încălcat aceste termene şi condiţii.
 
Art. 4.3. YOURZ asigura un uptime de 99,9% lunar pentru serviciile de hosting (Găzduire Web). Dacă downtime-ul depăşeşte 5% lunar, YOURZ se obligă ca la cererea clientului să returneze acestuia suma rămasă din contract plus 50% din valoarea contractului reprezentând daune pentru eventualele prejudicii create.

Art. 4.4. YOURZ anulează, respectiv şterge datele clienţilor care anulează comenzile, respectiv solicita rambursarea sumelor.
 
Art. 4.5. Citeşte şi punctul X. Încetarea serviciilor.


5. UTILIZAREA RESURSELOR

Art. 5.1. Toate conturile sunt monitorizate pentru a urmări consumul de resurse de pe server. Dacă un CONT utilizează o cantitate foarte mare de resurse, vom contacta clientul respectiv pentru a discuta în această privinţă. În cazul în care un CONT utilizează o cantitate mult prea mare de resurse (memorie, processor, dar fără a se limita la acestea), contul poate fi suspendat sau scriptul dezactivat fără informarea prealabilă a clientului, pentru a menţine buna funcţionare a serverului. În cadrul pachetelor de găzduire şi nu se vor accepta sub nici o formă UTLIZATORI  mari consumatori de resurse. YOURZ supraveghează respectarea celor de mai sus prin monitorizarea rapoartelor despre resursele utilizate.

Art. 5.2. CLIENȚII pot să solicite îmbunătăţirea pachetului sau mărirea temporară a resurselor alocate. Constituie responsabilitatea clientului să ne contacteze din timp pentru a solicita mărirea resurselor pentru a evita astfel suspendarea contului. În unele cazuri conturile sunt suspendate automat când se atinge limita resurselor alocate, pentru reactivare fiind necesară intervenţia manuală din partea noastră.

Art. 5.3. Dacă beneficiarul monopolizează resursele sistemului şi împiedica furnizarea serviciilor către ceilalţi clienţi (peste 25% din resursele sistemului pentru o perioadă mai mare de 90 secunde), YOURZ îşi rezerva dreptul de a suspenda contul de găzduire fără nicio notificare.

Art. 5.4. Dacă doriţi folosirea de cron-job pe contul dvs. de găzduire, vă rugăm să ţineţi CONT că nu permitem rularea cronjob la o frecvenţă mai mică de 15 min. Scripturile care vor consuma multe resurse vor fi dezactivate.

Art. 5.5. Pachetele de găzduire nu pot găzdui fişiere cu o mărime mai mare de 500 MB, inclusiv fişiere log; nu pot fi folosite pentru servicii de streaming radio, video, pentru file sharing, imagine sharing, servicii de găzduire gratuită, servicii de backup, WordPress MU.


6. ÎNREGISTRAREA DOMENIILOR

Art. 6.1. Înregistrarea domeniilor.RO se realizează în maxim 48 ore după confirmarea platii sau primirea contravalorii facturii proformă emise pentru serviciile de înregistrare. Înregistrarea domeniilor.RO se realizează în concordanţă cu următorii termeni şi condiţii:

 • Reguli de înregistrare
 • Contract pentru înregistrare

Art. 6.2. Înregistrarea domeniilor internaţionale se face în maxim 48 ore de la confirmarea plăţii. Domeniile internaţionale, se înregistrează în concordanţă cu următorii termeni şi condiţii:

 • Termeni şi condiţii
 • Politica de confidenţialitate

Art. 6.3. Domeniile internaţionale nu beneficiază de protecţie Whois/ID Protect. Datele furnizate pentru înregistrarea domeniilor internaţionale apar public la interogarea Whois a domeniului internaţional.
Aceste date pot fi ascunse prin opţiunea Protect Whois/ID Protect, care este activată automat la înregistrarea domeniului.


7. RESTRICŢII

Art. 7.1. YOURZ îşi rezervă dreptul de a impune restricţii hardware şi software în folosirea serverelor YOURZ fără vreun anunţ prealabil, în cazul unor probleme de securitate cunoscute ce pot duce la funcţionarea defectuoasă a serverelor sau exploatarea programelor instalate pe server.

Art. 7.2. Funcţii oprite pe serverele noastre:
 • Aplicaţii ce deschid socket-uri de conexiune, exemplu: exec, shell_exec, link, socket_accept, etc.
 • Deschiderea de fişiere externe cu funtiile: fopen, file_get_contents etc...

Art. 7.3. Mesaje e-mail trimise de pe serverele noastre sunt limitate în funcţie de metodă de trimitere:

 • Mesaje trimise prin sendmail, funcţia mail (): 500/oră echivalentul a 12.000/zi;
 • Mesaje trimise prin SMTP: 500/oră echivalentul a 12.000/zi.


8. PROCEDURI BACK-UP

Art. 8.1. Backup-urile sunt făcute de noi zilnic. Totuşi nu oferim nici o garanţie pentru integritatea backup-urilor. Sfătuim toţi clienţii să genereze şi downloadeze propriile backup-uri din panoul de control sub forma unui fişier arhivat conţinând backup-urile tuturor datelor şi bazelor de date ale unui CONT.

Art. 8.2. Conturile care depăşesc 10 GB spaţiu alocat pe server, vor fi excluse de la sistemul zilnic de backup. Pentru aceste conturi se va face backup doar săptămânal.


9. RESPONSABILITĂŢILE CLIENTULUI

Art. 9.1. Clientul are responsabilitatea de a actualiza informaţiile de contact din panoul de control, panoul de CLIENT şi datele de facturare, atunci când este necesar. Noi nu putem fi traşi la răspundere pentru confuzii intervenite în comunicare ca un rezultat direct al neefectuării de către CLIENT a actualizărilor necesare.

Art. 9.2. Clientul este responsabil pentru menţinerea condiţiilor de securitate a numelui de UTLIZATOR, parolelor şi a altor informaţii sensibile. Dacă există orice dubiu în acest sens, clientul trebuie să modifice sau să solicite modificarea datelor de autentificare contactând echipa de asistentă.

Art. 9.3. Clientul are obligativitatea de a menţine actualizate (update sau patch), la ultima versiune scripturile comerciale sau gratuite folosite pe serverele YOURZ. De asemenea, clientul are obligativitatea să facă actualizarea scripturilor folosite în termen de 24 ore de la sesizarea YOURZ. În caz contrar YOURZ îşi rezervă dreptul să şteargă sau să blocheze accesul la conţinutul contului fără o notificare prealabilă.


 10. ÎNCETAREA SERVICIILOR

Art. 10.1. Clienţii îşi pot exercita dreptul de a înceta utilizarea serviciilor YOURZ, cu următoarele posibilităţi:

 • Rezilierea serviciilor începând cu lună în curs exclusiv dacă cererea de reziliere se face până în dată de 15 ale lunii respective. Cererea de reziliere atrage obligativitate de plată a serviciului pentru lună în curs.
 • Rezilierea serviciilor începând cu luna următoare lunii dacă cererea reziliere este făcută după data de 15 ale lunii în curs.

Art. 10.2. Cerereile de reziliere se trimit pe adresa contact@yourz.ro. Intervalul de răspuns este de minim 24 de ore.


 11. RĂSPUNDERE LIMITATĂ

Art. 11.1. YOURZ nu poate fi considerat responsabil pentru daune cauzate de nedisponibilitatea temporară a serverelor noastre, oricare ar fi motivul care cauzează acest lucru. Aceasta prevedere include şi daunele rezultate din deteriorarea sau pierderea datelor. Clientul este de acord să garanteze şi să ne considere nevinovaţi în legătură cu orice pretenţii, daune, incluzând, fără a se limita la acestea, daunele cauzate terţilor, rezultate ca şi consecinţă a utilizării serviciilor cauzatoare de daune clientului nostru.

Art. 11.2. YOURZ oferă suport tehnic gratuit tuturor clienţilor pentru a asigura buna funcţionare a serviciilor oferite.

Art. 11.3. YOURZ nu este responsabilă pentru retragerea anumitor scripturi oferite gratuit şi nu oferă suport pentru aceste scripturi.

Art. 11.4. Jurisdicţie: Serviciile YOURZ, materialele, ofertele şi informaţiile care apar pe acest site sunt destinate pentru CLIENȚII şi UTLIZATORII din România. YOURZ nu garantează că produsele şi conţinutul acestui WEBSITE sunt compatibile cu sau disponibile în alte locaţii decât România. Vă rugăm să contactaţi distribuitorul nostru local pentru a obţine mai multe informaţii despre disponibilitatea produselor în ţara dumneavoastră. Produsele care apar pe acest site sunt doar reprezentări vizuale şi, ca atare, acestea nu constituie adevărata lor dimensiune, ambalaj, culoare etc. Dumneavoastră şi YOURZ sunteţi de acord că orice controverse sau pretenţii provenind din sau în legătură cu folosirea acestui WEBSITE vor fi guvernate de către legea romană şi vor fi înaintate exclusiv instanţelor din Buzău, România.


 12. TERMENI GENERALI YOURZ ŞI DE FOLOSIRE A WEBSITE-ULUI

Art. 12.1. Dacă, pentru orice motiv, nu sunteţi mulţumiţi de serviciile pe care vi le oferim vă rugăm să ne contactaţi şi să ne spuneţi care este problema pentru a o rezolva. În cazul în care nu vă putem rezolva problema şi doriţi să întrerupeţi contractul ne puteţi informa de acest lucru şi veţi primi apoi banii pentru serviciile de web hosting (găzduire web) plătite în avans. Plata pentru înregistrarea de domenii și restul SERVICIILOR nu se returnează.
Art. 12.2. Vom aloca toate resursele necesare în investigări asupra actelor de violare a securităţii sistemelor sau a reţelei şi vom coopera cu autorităţile în cazul unor infracţiuni. Clienţii care încalcă prezentele prevederi pot răspunde penal sau civil.

Art. 12.3. Pentru clienţi cu mai multe conturi, ne rezervăm dreptul de a suspenda toate conturile în cazul în care proprietarul contului principal încalca prezentele prevederi într-o măsură considerată de noi a fi foarte gravă.

Art. 12.4. Suntem unicii în măsură să judece ce anume reprezintă o încălcare a termenilor şi condiţiilor de mai sus. Neconformarea cu termenii şi condiţiile de mai sus constituie motiv pentru suspendarea sau dezactivarea contului.

Art. 12.5. Deşi depunem toate eforturile necesare pentru a asigura acurateţea şi integralitatea informaţiei de pe acest WEBSITE, nu ne asumăm responsabilitatea dacă informaţiile disponibile pe acest WEBSITE nu sunt exacte sau complete. Orice raportare la materialul de pe acest WEBSITE se va face pe propriul dumneavoastră risc. Sunteţi de acord că este responsabilitatea dumneavoastră de a monitoriza orice modificări ale materialului şi informaţiilor de pe acest WEBSITE.

 Art. 12.6. Transmitere

 1. Orice comunicare sau material fără caracter personal transmise acestui WEBSITE prin poştă electronică sau în alt mod, incluzând aici orice informaţii, întrebări, comentarii, sugestii sau alte informaţii similare vor fi tratate ca informaţii neconfidentiale şi nebrevetate.
 2.  În plus, YOURZ este liber să utilizeze în orice scop (incluzând, dar fără a se limita la dezvoltarea, fabricarea, publicitatea şi marketingul produselor) orice idee, lucrare de artă, invenţie, proiect de dezvoltare, sugestie sau concept conţinute în orice comunicare transmisă prin intermediul acestui WEBSITE. Nici o astfel de utilizare nu implică vreo compensaţie pentru terţii care au transmis informaţia. Prin transmiterea acestor informaţii garantaţi totodată că sunteţi proprietarul materialului/conţinutului transmis, că acest material/conţinut nu este calomnios şi că folosirea sa de către YOURZ nu încalca drepturile nici unei terţe părţi şi nici o altă lege în vigoare. WEBSITE-ul nu are nici o obligaţie de a folosi informaţia primită.

 Art. 12.7. Responsabilitate legală

 1.  YOURZ şi/sau orice alte părţi implicate în crearea, execuţia sau prezentarea acestui WEBSITE în numele nostru nu vor avea nici o responsabilitate legală sau de alt tip pentru nici un fel de daune, costuri, pierderi sau responsabilităţi directe, incidentale, indirecte, speciale sau punitive ce pot rezulta că urmare a accesării, utilizării, incapacităţii de utilizare, a schimbării conţinutului acestui WEBSITE sau ca urmare a accesării de către dumneavoastră a unui alt WEBSITE printr-un link de pe acest WEBSITE sau, în măsură permisă de legislaţia aplicabilă, ca urmare a acţiunilor pe care le întreprindem sau nu în urma oricărui mesaj de poştă electronică trimis de dumneavoastră.
 2.  YOURZ şi/sau orice alte părţi implicate în crearea, execuţia sau prezentarea acestui WEBSITE nu vor avea nici o responsabilitate de menţinere a materialelor şi serviciilor disponibile prin intermediul acestui WEBSITE sau de transmitere a unor modificări, actualizări sau a altor comunicate în legătură cu acestea. Orice material de pe acest WEBSITE este supus modificărilor, fără aviz prealabil.
 3. YOURZ nu va avea nici o responsabilitate legală sau de altă natură pentru nici o pierdere suferită din cauza virusurilor ce vă pot afecta computerul său orice altă proprietate pentru că aţi folosit, accesat sau descărcat vreun material de pe acest WEBSITE. Dacă decideţi să descărcaţi vreun material de pe acest WEBSITE, o faceţi pe propriul dumneavoastră risc. În limita maximă prevăzută de legislaţia aplicabilă, renunţaţi în mod expres la orice pretenţie faţă de WEBSITE sau faţă de reprezentanţii săi, directorii, angajaţii, furnizorii sau programatorii săi, pretenţii ce ar putea rezulta în urma folosirii sau accesării de către dumneavoastră a acestui WEBSITE.

 Art. 12.8. Activităţi interzise

Este interzisă întreprinderea oricărui act pe care YOURZ, la liberă să alegere, îl poate considera inadecvat şi/sau ar putea fi considerat că un act ilicit sau este interzis de către orice lege aplicabilă acestui WEBSITE, incluzând dar fără a se limita la:

 1. Orice act ce ar constitui o încălcare atât a confidenţialităţii (incluzând încărcarea de informaţii private fără a avea acordul persoanei în cauză) cât şi a oricărui alt drept legal al persoanei;
 2. Folosirea acestui WEBSITE pentru a defăima sau calomnia WEBSITE-ul sau YOURZ, colaboratori a săi sau alţi indivizi, sau comportarea într-un fel care ar putea afecta bună reputaţie a YOURZ;
 3. Încărcarea de fişiere ce conţin virusuri care ar putea crea daune proprietăţilor YOURZ, a WEBSITE-ului sau proprietăţilor altor persoane;
 4. Afişarea pe sau transmiterea către acest WEBSITE a oricărui material neautorizat incluzând, dar fără a se limita la, materiale care în opinia noastră ar putea cauza neplăceri sau ar putea fi defăimătoare, rasiste, obscene, ameninţătoare, pornografice sau ilicite, fiind în detrimentul sau încălcând sistemele sau reţelele de securitate ale WEBSITE/YOURZ sau ale terţilor.

 Art. 12.9. Drepturi de proprietate intelectuală 

 1. Toate drepturile de autor şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală din toate textele, imaginile sau alte materiale de pe acest WEBSITE sunt proprietatea YOURZ sau sunt incluse cu permisiunea proprietarului de drept. B) Nu este permisă reproducerea niciunei părţi a acestui WEBSITE pentru a fi vândută sau distribuită în schimbul unui câştig comercial şi nici nu se permite modificarea sau incorporarea sa în orice alte lucrări, publicaţii sau WEBSITE-uri.
 2. Articolele, logo-urile, caracterele şi alte titluri (denumite, colectiv, „Materiale”) ce apar pe acest WEBSITE aparţin lui YOURZ.
 3. Este interzisă folosirea/folosirea defectuoasă a materialelor ce apar pe acest WEBSITE sau în orice alt context pe acest WEBSITE, cu excepţia celor prevăzute în acest document YOURZ îşi va exercita în mod activ drepturile de proprietate intelectuală în toate aspectele protejate de lege.


 13. POLITICA GDPR

Orice informaţie cu caracter personal sau materiale transmise către acest WEBSITE se supun prevederilor politicii de confidenţialitate şi protecţie a datelor cu caracter personal de pe acest WEBSITE.

Art. 13.1. Responsabilităţile YOURZ privind siguranţa datelor clienţilor: 
•  a stoca în confidenţialitate datele introduse pe servere;
•  a limita accesul doar la persoanele care lucrează în mod direct cu servere (dezvoltatori şi suport tehnic) şi a asigura instruirea persoanelor pentru măsurile necesare de luat pentru protecţia maximă - a datelor;
•  a nu vinde sau transmite terţelor datele stocate în aplicaţie sau în conturi de găzduire;
•  a lua măsuri proactive pentru a proteja datele stocate;
•  a raporta orice breşă de date către clienţi şi autorităţi.

Art. 13.2. Responsabilităţile clientului UTLIZATOR al serviciilor de găzduire oferite: 

 • a primi şi a stoca acordul persoanei vizate (a cărei date sunt procesate) sau a dovedi temeiul legal pe baza căruia procesează datele
 • a informa clienţii asupra datelor colectate şi procesate;
 • a informa clienţii asupra perioadei pentru care se păstrează datele;
 • a şterge sau anonimiza datele în cazul în care primeşte o astfel de solicitare de la un CLIENT;
 • a securiza site-urile şi aplicaţiile instalate pe servere şi conturi de găzduire.

Art. 13.3. Despre modalităţile de stocare a datelor şi perioada de păstrare: 

 • datele sunt şi vor fi stocate doar pe teritoriul Uniunii Europene;
 • backupurile datelor vor fi stocate doar în locaţii sigure şi protejate;
 • datele vor fi păstrate pentru perioada contractului (CONT găzduire activ sau pachet SERVICII activ);
 • datele vor fi şterse automat în urma solicitărilor clienţilor şi clientul va fi informat de perioada de stocare a backupurilor care pot conţine încă datele vizate;
 • furnizorii externi cu care colaborăm (Google, Facebook, şi alţii) sunt verificaţi periodic să menţină conformitatea cu GDPR

 Art. 13.4. Ce face YOURZ pentru a fi în conformitate cu politica GDPR:

 • am generat proceduri interne pentru a ţine evidenţa datelor personale colectate
 • în mod repetat am instruit angajaţii în proceduri şi bune practici necesare pentru a proteja datele
 • am efectuat audituri interne pentru a verifica procedurile să fie în continuu implementate şi pentru a detecta rapid orice breşă de securitate sau de date
 • calculatoarele şi informaţiile sunt stocate în locaţii sigure şi securizate, cu acces monitorizat;
 • Datele stocate în sistemul de backup sunt criptate.
 • toate datele de contact şi de identificare ale clienţilor vor fi confidenţiale. Ne asumăm obligaţia de a păstra în condiţii sigure aceste informaţii.
 • Ne rezervăm dreptul de a transmite datele clienţilor care nu onorează comenzile, efectuează abuzuri sau prestează activităţi neconforme cu legislaţia în vigoare etc.
 • În cazul unor solicitări oficiale din partea autorităţilor competente, ne rezervăm dreptul de a furniza datele clienţilor în cauză (alin f.).
 • Avem obligaţia de a păstra în condiţii de securitate datele de acces ale clienţilor existenţi şi de a furniza aceste date numai persoanelor desemnate la înregistrare.
 • Efectuarea comenzilor, înscrierile sau modificările datelor de contact principale care nu sunt conforme cu realitatea (Nume şi Prenume, Nume Companie, CNP, CUI, Nr. Reg. Com., Localitate, Judeţ, Tara etc.) reprezintă fals în declaraţii şi, oricare dintre ele, dar nu limitat la, individual sau împreună, poate fi interpretată ca tentativa de fraudă.
 • Ne rezervăm dreptul de a solicita clienţilor copii ale actelor de identitate pentru a verifica conformitatea acestora cu datele din formularul de comandă.
 • În cazul neprezentării documentelor de identitate cerute, ne rezervăm dreptul de a suspenda imediat toate serviciile contului vizat la alin. J).
 • Nu vom restitui plăţile efectuate de conturi vizate de alin. J. dacă se dovedeşte falsul în completarea formularului de comandă.
 • Ne rezervăm dreptul de a transmite Poliţiei toate datele de identificare IP pentru comenzi neconforme cu datele de identificare reale.
 • Nu este permisă efectuarea comenzilor prin proxy sau alte metode de ascundere a identităţii. Conturile astfel create vor fi imediat şterse, iar UTLIZATORII identificaţi prin metode specifice.
 • Clienţii care nu au minim vârsta de 16 ani la data înregistrării contului vor putea activa doar cu un CONT pe numele unuia din părinţi său tutore legal. Conturile celor sub 16 ani vor fi imediat închise şi serviciile suspendate până la clarificarea situaţiei juridice a contului. Înţelegem prin aceasta prevedere transferul răspunderii juridice cu privire la acţiunile minorilor către reprezentanţii lor legali.
 • YOURZ îşi rezerva dreptul de a suspenda şi notifica acei clienţi care nu respecta conformitatea cu formularul de date.
 Art.13.5.  Citeşte aici articolul complet despre Politica cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR). Aceptarea prezentului document atrage acceptarea politicii GDPR.

Art. 13.6. Citește și Politica Cookie.